Visie

1. IKOO wil beleid voeren dat een positief effect heeft op onze klant/gebruiker.

2. IKOO wil zich lokaal verder profileren en diensten organiseren in samenwerking met partners die onze visie delen.

3. IKOO wil verder investeren in innovatieve arbeidsorganisatie wat moet leiden tot meer arbeidstevredenheid en een vraaggerichte organisatie.

4. IKOO wil een financieel gezonde organisatie blijven en zich aanpassen aan persoonsvolgende en resultaatsgerichte financiering zonder kwaliteitsverlies.