ESF project Anders Organiseren AZo2

 

Wat

De visie op de zorgverlening is de voorbije jaren sterk gewijzigd van ‘een bestaand zorgaanbod aanbieden aan  de zorgbehoevende ‘ naar ‘het zorgaanbod aanpassen op maat van de zorgvrager’.

Deze gewijzigde visie heeft ook invloed op het takenpakket en de kennis van de medewerkers en impliceert een hogere flexibiliteit van de organisatie.

Om die reden heeft vzw IKOO bij het Europees Sociaal Fonds een project ingediend binnen de oproep ‘Anders Organiseren’ om in onze organisatie een kanteling door te voeren en onze organisatiestructuur aan te passen aan de noden en behoeften van onze medewerkers, onze cliënten en onze sector.

Het project kreeg de naam ‘AZo²’

 ‘Azo²’

 • De A staat voor Anders, de Z en de O² voor Zelf Organiseren en Oplossen (zelforganiserende teams)
 • De O² is het symbool voor zuurstof, nodig voor de werkbaarheid, de frisse wind in onze organisatie

Met de goedkeuring ons project AZo²  verleent het Europees Sociaal Fonds financiële middelen voor een maximaal bedrag van 80.000 euro.

Resultaten

We streven naar:

 • werken met goesting
 • meer autonomie, minder hiërarchie
 • meer gebruik maken van competenties en kennis in huis

We realiseerden reeds:

 • een vernieuwde organisatiestructuur volgens het sterrolmodel
 • een nieuw organogram
 • de ontwikkeling van een teamcharter
 • de installatie van zelforganiserende teams op elke locatie (Dendermonde, Temse en Wetteren)
 • een vernieuwde vergaderstructuur
 • invoeren van een teambord/dashboard