Samenwerkingsverbanden

Met andere thuiszorgondersteunende partners

  • Diensten voor OppashulpCM - oppasdiensten door vrijwilligers voor regio Waas & Dender.

Als thuisverzorger wil je ook wel eens een boodschap doen, vrienden opzoeken of er gewoon even tussenuit zijn. Terwijl je weg bent, houdt de vrijwilliger van de dienst thuisoppas de thuiszorgpatiënt gezelschap. Hij of zij praat met de zieke, leest een boek of een krant voor, gaat even wandelen met de zieke en zorgt voor sociaal contact. De opppasser neemt daarnaast een aantal kleine zorgtaken op zoals helpen bij het eten, hulp bij verplaatsing en toezicht houden op de medicatie. De oppasser neemt geen huishoudelijke of verpleegkundige zorg op zich.

Ook voor nachtopvang kan de dienst Thuisoppas je partner zijn. in een intakegesprek wordt de hulpverlening op jouw maat bepaald. Nachtzorg kan thuis gebeuren door een oppasser van de dienst Thuisoppas of door een verzorgende van de gezinszorgdiensten Familiehulp en Familiezorg of via interventies door de verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis. Nachtopvang kan ook in het nachthotel van WZC Sint Jozef te Moerzeke doorgaan. Er is nachtoppas mogelijk voor een periode van maximum 3 maanden met een maximum van 2 nachten per week.

Je kan oppas aanvragen voor overdag, 's avonds en 's nachts. Je betaalt 2.60 euro per uur oppas. Een nacht bedraagt minimum 10 uur en wordt ook zo aangerekend, ongeacht het start- of stopuur. Indien de gepresteerde uren 10 uur overschrijden, worden de extra uren bijkomend aangerekend aan 2.60 euro per uur.

Je kan oppashulp aanvragen op tel. 03 760 93 80, elke werkdag van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur, vrijdagmiddagnamiddag gesloten. Gelieve de oppas twee dagen vooraf aan te vragen.

  • Ziekenhotel: een kortverblijf van CM Waas en Dender

Tijdens de maanden juli en augustus organiseert CM Waas en Dender het Ziekenhotel: een kortverblijf voor thuisverzorgende zieken. Op die manier worden gezinsleden en hun mantelzorgers tijdelijk van hun opvangtaak ontlast. het CM-Ziekenhotel biedt de service van een hotel, de gezelligheid van thuis en de zekerheid van medische ondersteuning. De verpleegkunidge zorg is dag en nacht gewaarborgd. Ervaren vrijwilligers staan in voor sociaal contact, verzorging, begeleiding bij het wandelene, hulp bij maaltijden en ontspanning.

Je kan een aanvraag doen voor een verblijf in het CM-Ziekenhotel via het CM-Vakantiebureau op tel. 052 25 97 72.

Met woonzorgcentra:

Vzw IKOO heeft een functioneel samenwerkingsakkoord met de vzw Zorgnetwerk Trento met WZC De Vliet te Zele en WZC Sint Jozef te Moerzeke, WZC Huize Mariatroon te Dendermonde, WZC St-Antonius te Grembergen, het OCMW van Dendermonde en Huize Vincent te Tielrode.

In het kader van trajectbegeleidingen art. 60:

Met het OCMW van Dendermonde, OCMW Kruibeke, OCMW Temse en OCMW Wetteren

Andere samenwerkingsverbanden:

Wit-Gele-Kruis, Familiehulp, Familiezorg, OKRA, Ziekenzorg,…